กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่น | สธ.มอบของขวัญปีใหม่เปิดสวนสมุนไพรกรมวิทย์ฯให้คนไทยศึกษาหาความรู้ฟรี | เผยสมุนไพรไทย 6 ชนิดสุดเจ๋งมีประสิทธิภาพไล่แมลงวันบ้านได้มากกว่าร้อยละ 80 | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจรับรองคุณภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดในประเทศ ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามม | เชิดชู “หมอพลรัตน์” เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในผักสดและผลไม้สด | คุณทราบหรือไม่?.. สารหล่อลื่นชนิดใดห้ามใช้กับถุงยางอนามัย | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบยาแผนปัจจุบันปนปลอมในอาหาร | กรมวิทย์ฯเร่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพันธุศาสตร์การแพทย์เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาเชื้อวัณโรค
คนดีศรีกรมฯ ประจำปี 2559
นางอาภรณ์ วัชรเสรีกุล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
บุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2559
นางสาวอัจฉรา ชนะสิทธ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
ท่านมีความพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของศวก.ที่ 12/1 ตรังเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
อื่นๆ
ลิงค์