กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่น | สธ.มอบของขวัญปีใหม่เปิดสวนสมุนไพรกรมวิทย์ฯให้คนไทยศึกษาหาความรู้ฟรี | เผยสมุนไพรไทย 6 ชนิดสุดเจ๋งมีประสิทธิภาพไล่แมลงวันบ้านได้มากกว่าร้อยละ 80 | กรมวิทย์ฯ วิจัยพบสารสกัดจากหม่อนเพิ่มสมรรถภาพทางกายและจิต เร่งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สารสกัดหม่อนแคปซูล | แล็ปตรวจวัคซีนไทย ได้รับเลือกให้เป็นแล็ปตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนขององค์การอนามัยโลก 1 ใน 2ของเอเชีย | กรมวิทย์ฯ สร้างความมั่นใจคุณภาพยาสามัญที่ใช้ในประเทศ | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากยางพาราส่งผลให้มูลค่าการส่งออกมากกว่า 4 | กรมวิทย์ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้จัดทำตำรามาต | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยการพัฒนาวิธีตรวจสอบเอกลักษณ์สารสำคัญใ
คนดีศรีกรมฯ ประจำปี 2559
นางอาภรณ์ วัชรเสรีกุล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
บุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2559
นางสาวอัจฉรา ชนะสิทธ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
ท่านมีความพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของศวก.ที่ 12/1 ตรังเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
อื่นๆ
ลิงค์