ตัวอย่างคำค้นหา
ด้านไวรัสวิทยา เช่น ไข้หวัด , RT-PCR
ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา เช่น Hemoglobin Typing , HPLC เป็นต้น

  เจาะข่าวเด่น น้ำขวดตากแดดเสี่ยงมะเร็ง? 3 มิถุนายน 2557

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันไม่เคยมีรายงานการตรวจพบสารไดออกซินในขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันไม่เคยมีรายงานการตรวจพบสารไดออกซินในขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม พร้อมเผยผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบในทุกตัวอย่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันไม่เคยมีรายงานการตรวจพบสารไดออกซินในขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม พร้อมเผยผลการทดลองโดยนำตัวอย่างน้ำดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติก ที่จำหน่ายในท้องตลาด ชนิดพอลิเอทิลีน (PE) พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) พอลิพรอพิลีน (PP) พอลิคาร์บอเนต (PC)และพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ไปวางในรถยนต์ที่จอดกลางแดด 1 วัน และ 7 วัน จากนั้นนำไปตรวจวิเคราะห์หาส 
คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2557
นางพิจิตรา ยอดทอง
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
บุคลากรดีเด่นกรมวิทย์ฯ ครั้งที่ 2/2556
นางสาวจีราภรณ์ บุญนุกูล
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่านมีความพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของศวก.ที่ 12/1 ตรังเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
อื่นๆ